Rapporter i Vocean

Följ

Varje Aktivitet i Vocean kan genereras ut som rapporter för att visa sammanställning och utfallet av en Aktivitet. Rapporterna hittas uppe i högra hörnet under en Skapares Dashboard.

rapporter.png

 

Rapporterna är uppbyggda av sektioner. Varje sektion kan visas eller döljas i en rapport genom att klicka i eller ur checkboxen framför varje sektionsrubrik. Varje textdel i en sektion kan redigeras och skrivas om genom att klicka på den del som är aktuell.

report_1.png

 

report_2.png

 

Beroende på vilken Aktivitet som ligger till grund för rapporten så kommer olika resultatsektioner att finnas tillgängliga. Alla rapporter som skapas och kan laddas ner bygger på att en Tänkare aldrig kan identifieras ur en datamängd eller svarsmängd inom en Aktivitet. Det är viktigt för att säkerställa anonymiteten hos de Tänkare som vill vara anonyma. 

Rapporterna laddas ner i .pdf-format.

 

 

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.