Rapportera - Inställningar

Följ

rapportera.png

Aktiviteten Rapportera används för att samla in t.ex avvikelser eller annan typ av information från en eller flera Tänkare. Varje avvikelse eller inrapporterad data från en Tänkare ger en unik koppling mellan Tänkaren som rapporterade in till Aktiviteten och Skaparen av Aktiviteten. Ingen annan Tänkare kan se andra Tänkares inrapporterade data.

Inställningsmöjligheter för Rapportera 

Kategorier

Prioriteringar

Använd förtydliganden

Återkoppling från koordinator

Flödesexempel

Flödesexempel - Rapportera

 

Kategorier (inställning)

Skapa en eller flera kategorier som en inrapporterad händelse kan läggas inom. I exemplet nedan har fyra kategorier skapats. Klicka på kugghjulet för att välja en färg till kategorin.

rapportera2.png

 

Prioriteringar (inställning)

Skapa en eller flera prioriteringar som en inrapporterad händelse kan anta. I exemplet nedan har tre olika prioriteter skapats.

rapportera3.png

 

Använd förtydliganden (inställning)

Ge Tänkare möjlighet att skriva in en text/kommentar tillsammans med en inrapporterad händelse genom att aktivera "Använd förtydliganden".

rapportera4.png

 

Återkoppling från koordinator (inställning)

Begär återkoppling från Koordinatorn/Skaparen till Tänkaren innan rapporteringar arkiveras.

rapportera6.png 

 

Flödesexempel - Rapportera

Efter skapandet av Aktiviteten Rapportera med samma parametrar som i sektionerna ovan ser Aktiviteten ut enligt exemplet nedan, för en Tänkare, vid användandet av en direktlänk.

Tänkaren kan klicka på en kategori och välj en prioritet på inrapporteringen. I exemplet väljs kategorin Tillverkning.

rapportera7.png

rapportera8.png

 

Skriv in en text/kommentar till Rapporten och klicka på plus-tecknet för att skapa rapporten.

rapportera9.png

 

När rapporten har skapats kan Tänkaren och Skaparen/koordinatorn ha en chat-dialog med varandra om nödvändigt. Tänkaren och Skaparen kan även bifoga bilder till rapporten. Det är endast Skaparen som kan stänga en rapport genom sin Dashboard.

rapportera11.png

 

Skaparen eller koordinatorn för Aktiviteten kan genom Dashboarden nu följa all inrapportering till Aktiviteten som Tänkarna utför. Skaparen kan välja att visa inrapporteringarna enligt olika vyer. I exemplet nedan är en Kategorivy vald som visualisering.

rapportera10.png

 

Skaparen kan klicka på de inkommande rpporterna för att chatta med den Tänkare som rapporterat in rapporten eller stänga rapporten genom att klicka på "Archive".

rapportera12.png

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.