Undersök - Inställningar

Följ

undericon.png

Aktiviteten Undersök används för att skapa en eller flera frågor i en följd för Tänkare att besvara. Frågorna kan besvaras av Tänkare genom t.ex textinmatning, genom att dra i reglage eller från flersvarsalternativ.

Inställningsmöjligheter för undersök 

Introduktion

Visa resultat

Skapande av undersökning

Visa tid

Flödesexempel

Flödesexempel - Undersök

 

Introduktion (inställning)

Ladda upp en bild som ska visas innan undersökningen startar. Bilden visas tillsammans med Aktivitetens rubrik och beskrivning.

under1.png

I exemplet nedan visas en uppladdad bild tillsammans med Aktivitetens rubrik- och beskrivning. Denna information möter varje Tänkare som ska utföra Undersök Aktiviteten.

under2.png

 

Visa resultat (inställning)

Ställ in hur resultatet av Undersök Aktiviteten ska visas för Tänkaren efter slutför Aktivitet.

under3.png

JA - Visar allas summerade resultat för Undersök Aktiviteten för Tänkaren efter att de slutfört Aktiviteten. Inget resultat kan spåras till en specifik Tänkare.

PERSONLIGT - Visar enbart Tänkarens personliga resultat efter slutförd Aktivitet.

NEJ - Visar inget resultat från Undersök Aktiviteten för Tänkaren efter slutförd Aktivitet

 

Skapande av undersökning (inställning)

Undersök Aktiviteten byggs upp av en eller flera frågor. Varje fråga kan ha olika typer av svarsalternativ. Det finns ingen begränsning i antalet frågor en Undersök Aktivitet kan innehålla.

Exemplet nedan visar en inskriven fråga samt att svaret som Tänkaren ska ange ska vara i textform då "Text" är valt. Klicka på "Klar" för att lägga till frågan.

under4.png

 

Visa tid (inställning)

under5.png

Tidsåtgången för att genomföra Undersök Aktiviteten visas på förstasidan tillsammans med den uppladdade bilden, rubrik och beskrivningstexten som i exemplet under stycket om Introduktion.

 

Flödesexempel - Undersök

Följande inställningar gäller för aktuellt flödesexempel där två tänkare har fått biljetter och blivit inbjudna till att delta i Aktiviteten.

Introduktion (bild) = Nej

Visa resultat = Ja

Visa tid = Ja

Antal frågor i undersökningen = 3st

Innan någon Tänkare har genomfört Aktiviteten visar dashboarden information om Aktivitetens storlek och status.

dashboardun.png

 

Alla tänkare som fått en biljett till aktiviteten kan nu genomföra Aktiviteten och svara på frågorna. En frågelinje visas för varje Tänkare som genomför Aktiviteten över hur många frågor som återstår. I de tre exempelfrågorna nedan visas från vänster till höger frågetyperna Slider, Multipla val och Ja/Nej i mobiltelefonvy.

84426.jpg

IMG_0150.jpg

IMG_0151.jpg

 

Dashboarden uppdateras i realtid för alla inkommande resultat för Aktiviteten. Dashboarden nedan har även rapportikonen uppe i högra hörnet (se pil) som endast visas i dashboarden för inloggade Skapare.

underfin.png

 

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.