Vocean Dashboard

Följ

Dashboarden i Vocean samlar och visualiserar all data som samlas in under en Aktivitet. Under varje Aktivitet hittas Dashboarden under Hantera aktiviteten enligt nedanstående bild.

dashboard3.png

För att kunna nå Dashborden inifrån Vocean, eller nå den genom att följa en dashboardlänk, måste man logga in som Skapare.

 

I övre högra hörnet i Dashboarden finns inställningsmöjligheter i form av ikoner. Det finns skiftande antal ikoner i Dashboarden beroende på vilken Aktivitet som är aktuell.

dashboard5.png

addthink.png

Lägg till Tänkargrupp

Bjud in fler Tänkargrupper till Aktiviteten. Varje grupp som läggs till får automatiskt biljetter utskickade till sig

report.png

Ladda ner rapport .pdf

Laddar ner en komplett rapport över aktiviteten för vidare redigering eller att kunna skicka vidare. Läs artikeln Vocean Rapport för mer information.

ikon4.png

Mer

 

Aktiviteter - Lämnar dashboardläget och går tillbaka till Aktiviteten

Ladda ner data - Ladda ner all Aktivitetsdata som i formatet .json eller .csv

Logga ut - Loggar ur Vocean

Avsluta Aktivitet - Aktiviteten avslutas

Nollställ Aktivitet - All data från som inkommit från Tänkare tas bort från Aktiviteten. Tänkare kan efter nollställning utföra Aktiviteten på nytt. 

Ta bort alla klarmarkerade uppgifter - Tar bort alla uppgifter i listan som är klarmarkerade (Endast Planera)

full.png

Fullskärm

Visar resultaten i fullskärmsläge

funnel.png

Filtrering

Filtrera informationen i dashboarden

addikon.png

Lägg till

Lägg till information manuellt (Endast tillgängligt i Aktiviteterna Planera och Rapportera)

notify.png

Notifikation

Notifierar om ny Tänkarinformation har inkommit sedan senaste besöket på Dashboarden

 

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.