Hantera Aktiviteter

Följ

Denna artikel tar upp hur man hanterar och gör generella inställningar på en Aktivitet.

Innehåll

Skicka biljetter

Dashboard / Åskådarvy

Publik inbjudan

Direktlänk

Avsluta Aktivitet

Rapport

 

Efter att en ny Aktivitet har skapats, se artikel Skapa en Aktivitet, så hamnar aktiviteten under Aktiva Aktiviteter. Varje Aktivitet har några generella inställningsmöjligheter.

hantera_aktivitet_-_Swe.png

 

Skicka biljetter

Biljetter skickas ut till alla Tänkare och Tänkargrupper som är adderade till aktiviteten. Biljetter skickas ut till Tänkarnas e-post och/eller telefonnummer.

 

Dashboard / Åskådarvy

Under Dashboard visualiseras den information som inkommer från alla medverkande Tänkare i Aktiviteten. Dashboard är till för Skaparen och för de som skall ha tillgång till slutrapporten för aktivitetenKopiera länken till Dashboarden och skicka den till de personer som ska ha tillgång till denna.

Genom en Åskådarvy kan åskådare följa Aktiviteten i realtid i mobilen, datorn eller genom skärmar med inbyggda webbläsare. Kopiera länken för en åskådarvy och skicka genom mail eller lägg upp på en webbsida för att möjliggöra för dina åskådare att följa Aktiviteten.

dashboard_-_swe.png

 

Publik inbjudan

En publik inbjudan till en aktivitet möjliggör att vem som helst kan vara delaktig i Aktiviteten om de registrerear sig som en ny Tänkare eller loggar in som en redan befintlig Tänkare. Kopiera länken för den publika inbjudan och skicka genom mail eller lägg upp på en webbsida för att möjliggöra för dina befintliga eller nya Tänkare att bidra med information till din Aktivitet.

publik_1_-_swe.pngpublic_2_-_swe.png

 

Den publika inbjudan kan aktiveras eller pausas genom PLAY/PAUSE kontrollen.

playpause_-_swe.png

Tänk på att en publik inbjudan ger mer kvalitativa svar om länken riktas mot en okänd grupp av personer i jämnförelse med en direktlänk. Detta då det krävs en inloggningsprocess till aktiviteten.

 

Direktlänk

En direktlänk möjliggör att vem som helst som har tillgång till länken kan vara med i en aktivitet som Tänkare. En cookie sparas på Tänkarens mobil eller dator som omöjliggör att man som Tänkare är med i Aktiviteten två gånger. Raderas aktuell cookie på Tänkarens enhet kan en Tänkare vara med och utföra aktiviteten igen.

 

Avsluta Aktivitet

När en Aktivitet har avslutats kan ingen mer information tillföras Aktiviteten genom bidrag från Tänkare.

 

Rapport

När en Aktivitet har avslutats kan en rapport visas eller laddas ner. Rapporten visar de insikter som finns över slutförd Aktivitet. Läs mer om rapporter i artikeln Rapporter i Vocean.

 

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.