Rösta - Inställningar

Följ

Vote_-_Swe.png

Aktiviteten Rösta användas för att rösta på idéer som direkt har skapats i rösta Aktiviteten eller att röstningsalternativ har skapats från en annan Aktivitet, som t.ex Innovera.

Inställningsmöjligheter för Rösta

Typ av röstning och Antal röster

Röstningsalternativ

Visande av röstningsresultat

Flödesexempel - Rösta

Flödesexempel - Rösta

 

Typ av röstning och Antal röster (inställning)

Välj vilken röstfördelningsprincip som gäller för en Tänkare samt hur många röster en Tänkare kan lägga på de olika svarsalternativen.

Vocean_09_14.55.png

 

VÄLJ

Definera genom reglaget "Antal röster" hur många röster en Tänkare totalt kan lägga på de olika röstningsalternativen. Endast en röst per alternativ. I exemplet nedan har en Tänkare lagt sina två tillgängliga röster på de tillgängliga alternativen.

Voteresult_-_Normal_-_Swe.pngVocean_07_14.53.png

 

FÖRDELA

Definera genom reglaget "Antal röster" hur många röster en Tänkare totalt kan fördela på de olika röstningsalternativen. En eller flera röster per alternativ. I exemplet nedan har en Tänkare lagt sina åtta tillgängliga röster på de tillgängliga alternativen.

vote_-_f_rdela_-_swe.pngvotes_-_eight_-_swe.png

 

PRIORITERA

Definera genom reglaget "Antal röster" hur många röster det mest prioriterade röstalternativit får. [Antal röster - 1] per röstningsalternativ. I exemplet nedan har en Tänkare lagt sina tre tillgängliga röster på de tillgängliga alternativen.

vote_-_prio_-_Swe.pngvotes_-_three.png

 

Röstningsalternativ (inställning)

Definera vilka röstningsalternativ en Tänkare ska kunna lägga sina röster på. Ett röstningsalternativ kan vara i textform eller genom att ladda upp en bild att rösta på. Klicka på kugghjulet för att välja färger på de olika röstningsalternativen samt för att ladda upp bilder.

Vocean_12_15.03.png

 

Visning av röstningsresultat (inställning)

Vill du inte att slutresultatet av en röstning ska visas för en Tänkare som har varit med och röstat ska reglaget för "Visa toppresultat" sättas till "No".

Vocean_13_15.11.png

 

Flödesresultat - Rösta

Genom att använda röstningsalternativen Kiwi, Äpple, Banan i ovanstående exempel samt med följande inställningar:

Antal röster = 10

Tänkare = 2st

Typ av röstning = Fördela

visas följande resultat visas på Dashboarden. Dashboarden uppdateras i realtid när Tänkarna lägger sina röster. Tänkarna lägger sina röster genom Vocean Appen eller genom att följa de länkar de erhållit i sina biljetter/inbjudningar.

Längst upp till höger i dashboarden hittas rapporten för Aktiviteten samt fler inställningar som endast visas i dashboarden för Skapare.

vote44.png

 

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.